Ανάπτυξη Λογισμικού

Η Computer Key ειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού για περισσότερο από μια δεκαετία.

Ανάπτυξη Εφαρμογών

Η μεθοδολογία που ακολουθείται σε κάθε έργο, περιγράφεται στις παρακάτω φάσεις:

 • Ανάλυση Απαιτήσεων

  η επικοινωνία με τον πελάτη για την καταγραφή των απαιτήσεων και των προδιαγραφών του λογισμικού είναι το κυρίαρχο αντικείμενο. Η επικοινωνία με τα στελέχη της επιχείρησής σας δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ορθότερη αντίληψη των εσωτερικών διαδικασιών του πελάτη και τον τρόπο εργασίας του.

 • Σχεδιασμός

  καθορίζουμε την αρχιτεκτονική και τις λειτουργίες του λογισμικού όπως για παράδειγμα τη δομή των δεδομένων (Βάση Δεδομένων) και την εμφάνιση του λογισμικού (User Interface) ώστε να διασφαλίσουμε την ποιότητα του σχεδιασμού.

 • Υλοποίηση

  αναπτύσσουμε το λογισμικό σε στάδια και με την χρήση δοκιμαστικών εκδόσεων (beta) και παρουσιάζουμε την εξελικτική πορεία του λογισμικού ώστε να μπορεί ο πελάτης να παρακολουθεί την πραγματική μορφή που παίρνει το λογισμικό και πάνω σε αυτή να επισημαίνονται βελτιωτικές ενέργειες.

 • Έλεγχος

  γίνεται η εγκατάσταση του ολοκληρωμένου λογισμικού στην επιχείρηση του πελάτη και το λογισμικό εκτελείται σε δοκιμαστική λειτουργία για κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλιστεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ψάχνεται και εσείς ένα Λογισμικό στις ανάγκες σας ;

Τα περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη καθορίζονται κάθε φορά από τις ειδικές απαιτήσεις του έργου. Έτσι εξασφαλίζεται η δημιουργία αξιόπιστων και ευέλικτων λύσεων λογισμικού, που είναι σε θέση να βελτιστοποιήσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του πελάτη και να εξασφαλίσουν την αποδοτικότητα της επένδυσής του. Η εταιρία επίσης εστιάζει στη συνεχή ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων και των γνώσεων των στελεχών της, σύμφωνα με τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες των κυρίαρχων τεχνολογικών κατευθύνσεων.