Συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης

Η εταιρεία μας προσφέρει Συμβόλαια Τεχνικής Υποστήριξης για κάθε είδους επιχείρηση, τα οποία προσαρμόζονται στις ανάγκες σας.

Τρόποι Υποστήριξης

Τηλεφωνική Υποστήριξη

Είναι o ταχύτερος τρόπος αναφοράς και επίλυσης μικρών προβλημάτων. Η επαφή με τους τεχνικούς μας είναι προσωπική, έτσι δεν χρειάζεται να εξηγείτε κάθε φορά από την αρχή το θέμα σας.

Remote Support

Ο μεγαλύτερος αριθμός προβλημάτων αντιμετωπίζεται μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης, χωρίς κόστος και χάσιμο χρόνου σε μετακινήσεις.

Υποστήριξη Στο χώρο σας

Η μετάβαση στην έδρα σας απαιτείται όταν προκύπτουν προβλήματα που απαιτούν την παρουσία τεχνικού, όπως προβλήματα hardware ή software . Θεωρούμε ότι είναι σκόπιμη η παρουσία τεχνικού τουλάχιστον μια φορά το μήνα για θέματα hardware ή Software, σας δίνονται οδηγίες και προτάσεις για καλύτερη εκμετάλευση των δυνατοτήτων της υποδομής σας και για τους σκοπούς που απαιτούν οι ανάγκες σας.